Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Sjöhästens pedagogiska omsorg

Friska barn ger glada barn!

Uppsägning av plats

Två månaders uppsägningstid

Uppsägning av plats görs skriftligt minst två månader i förväg, och räknas från den dag uppsägningen har lämnats till sjöhästen.

Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller inte.