Sjöhästens pedagogiska omsorg

Friska barn ger glada barn!

Uppsägning av plats

Två månaders uppsägningstid

Uppsägning av plats görs skriftligt minst två månader i förväg, och räknas från den dag uppsägningen har lämnats till barn- och utbildningsförvaltningen.

Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Om en plats inte utnyttjas under tre månader (gäller ej vid sjukdom)