Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Sjöhästens pedagogiska omsorg

Friska barn ger glada barn!

Inkomst & Taxa

Inkomstredovisning

I samband med att barnet får en plats på sjöhästen måste vi ha uppgifter om den inkomst som månadsavgiften ska baseras på. Är du sammanboende vill vi ha uppgifter även från den du är sammanboende med (oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte). Tänk på att ta med all skattepliktig inkomst. Om du inte lämnar en inkomst får du betala maxavgiften.


Om du är egen företagare ska din inkomst beräknas utefter årsinkomst, uppgift till försäkringskassa, preliminärdeklaration och/eller föregående års taxering.


Hur stor avgiften blir beror på hushållets sammanlagda inkomster. Avgiften betalas i förskott under årets samtliga tolv månader.


Avgiftsgrundande inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

Lön före skatt

Föräldrapenning

Sjukersättning

Aktivitetsersättning

Arbetslöshetsersättning

Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning

Familjebidrag

Familjehemsersättning

Pensionsförmåner (ej barnpension)

Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av kapital


Anmäl förändringar

Det är viktigt att du alltid har aktuella inkomster registrerade hos oss. Så fort din inkomst förändras ska du lämna din nya inkomst via en lapp som du får här hos oss. Uppgiven inkomst kan komma att kontrolleras hos arbetsgivare, försäkringskassa eller skattemyndighet.

Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel om ni separerar eller om du flyttar ihop med någon) måste detta meddelas till verksamhetsansvarig på Sjöhästen.

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos båda föräldrarna finns möjlighet att ansöka om delad faktura (kontakta verksamhetsansvarig). 

Avgiften beräknas då på varje hushålls inkomst.

Om man lämnat felaktiga uppgifter kan man bli återbetalningsskyldig.0